Slider

 

จิมมี่เป็นน้องชายเพื่อน เป็นนักเรียนรุ่นน้องต่างสถาบัน สมัยที่เราเรียนมัธยม จิมมี่เป็นมือกลองของวง "วรรณยุกต์" เมื่อเรียนจบมัธยมปลายสมาชิกในวงเราต่างแยกย้ายไปตามเส้นทางชีวิตของแต่ละคน 30 ปีผ่านไป ดนตรีก็ชักนำให้เราได้กลับมาพบกันอีก "วรรณยุกต์" ชื่อวงดนตรีของเราได้กลายมาเป็นห้องซ้อมดนตรีในบ้านเกิด จิมมี่หอบเอาเพลง "เฉลย" มาทำที่นี่ โดยใช้้ชื่อแทนตัวเองว่า "Slider"

 

ในวันที่โลกเปลี่ยนไป สิ่งต่างๆรอบตัวเราทันสมัยขึ้น เราต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น แต่ดนตรียังคงเชื่อมต่อมิตรภาพระหว่างเราเอาไว้เสมอ