กฤษณะ กฤตสิน

 

จากความใฝ่ฝันของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง จากอารมณ์และความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอดมาเป็นบทเพลง เสียงทุกเสียงเกิดมาจากความตั้งใจของเด็กหนุ่มคนนี้ มีความฝันทั้งหมดก่อรวมกันเป็นกำลังใจ มีความผิดหวังทั้งหมดก่อรวมเป็นพลัง สร้างสรรค์ผลงานด้วยใจ จากบทความกลั่นกรองมาเป็นบทเพลงที่สวยงาม กับบทเพลงแนว Blues & Country 

 

ด้วยสังคมในยุคปัจจุบันนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ทำให้โลกและสังคมนั้นเปลี่ยนไป จึงหวังให้โลกและสังคมอยู่อย่างสงบสุข คิดบวก ไม่ขัดแย้ง ไม่มีเงื่อนไขต่อกัน "พวกเรานั้นเป็นอย่างไร โลกเราก็จะเป็นอย่างนั้น"