สาละวัน

 

"สาละวัน" เป็นวงดนตรีโฟล์คซองของเด็กนักเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ ก่อตั้งวงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 สมาชิกวงแบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกเป็นรุ่นก่อตั้ง บุกเบิก เริ่มเขียนเพลงเป็นของตัวเอง แต่ไม่มีการบันทึกเสียงแบบเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ รุ่นที่ 2 มีสมาชิกบางส่วนจากรุ่นแรก มีเพลงที่เขียนขึ้นมาใหม่เพิ่มเติม และมีการบันทึกเสียงออกมาเป็นเทปคลาสเซ็ท บทเพลงจึงเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น นักเรียนรุ่นน้องได้ยินได้ฟังผ่านทางเสียงตามสายของโรงเรียนอยู่เป็นประจำ

 

กระทั่งวันเวลาผ่านไป ยุคสมัยเปลี่ยนแปลง บทเพลงเหล่านั้นค่อยๆเลือนหายไปจากสถาบัน ต้นฉบับของเพลงมีทีท่าว่าจะสาบสูญ ที่เหลืออยู่คุณภาพเสียงก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลา เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย หากจะปล่อยให้บทเพลงที่บันทึกเรื่องราวช่วงหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้นั้นต้องสูญหายไป ในฐานะของศิษย์รุ่นน้องร่วมสถาบัน จึงขอนำเอาบทเพลงเหล่านั้นมา Re - Mastering เสียใหม่ โดยใช้ต้นฉบับเดิมจากม้วนเทปคลาสเซ็ท เพื่อรักษาบทเพลงเหล่านั้นเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ไปตราบนานเท่านาน

 

"ด้วยจิตคารวะ"

 

ศิษย์น้อง ห้องดนตรีวรรณยุกต์