ปลาว่ายทวนน้ำ

 

หากใครเคยมีความฝันและยังไม่มีโอกาสได้ลงมือทำ มันคืออะไรที่ "คาใจ" ไปตลอดทั้งชีวิต ขอเพียงแต่ได้ทำมันตามที่ฝัน "สำเร็จ" หรือ "ล้มเหลว" มันก็มี "ความสุข" 

 

".... เป็นหนึ่งความคิดและมุมมอง ที่แปลกแยกไปจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นเหมือนปลาตัวเล็กๆ ที่แหวกว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง ใช้ชีวิตอยู่ในโลกทั้งสองส่วน โลกแห่งความเป็นจริงที่ขัดแย้ง และโลกแห่งความฝันตามใจปรารถนา พยายามแบ่งสรรปันส่วนให้เกิด ความสมดุลย์ ลดส่วนที่เกิน.....เติมส่วนที่ขาดหาย...ให้ชีวิตดำเนินอยู่บนความพอเหมาะพอดี บอกกับ ตัวเองเสมอ ไม่มีใครได้ทุกอย่างตามที่หวัง และไม่มีใครพลาดหวังไปซะทุกอย่าง...."