หัวใจคนไทย

 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ห้องดนตรีวรรณยุกต์ 

คำร้อง , ทำนอง , เรียบเรียง , Vocal : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

Recording Studio At : ห้องดนตรี วรรณยุกต์
Sound Engineer And Mix Down By : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

"หัวใจคนไทย"

ลืมตาเกิดมาบนแผ่นดินไทย
จากเล็กจนใหญ่ ได้ยิน ได้เห็น มากมาย
ท่านเหนื่อยเพียงไหน ให้เราทุกคนสบาย
แบกภาระอันยิ่งใหญ่ จะหนักเพียงใด ก็ไม่เคยวาง

ผ่านเจ็ดสิบปีที่ท่านทรงงาน
แผ่นดินสยาม ร่มเย็น เพราะบารมี
ท่านสั่งท่านสอน ผ่านงานที่ทำนานปี
คนไทยในแผ่นดินนี้ จงรักภักดี พระเจ้าแผ่นดิน

* จะบอกเล่าขาน บอกลูก บอกหลาน ด้วยความภูมิใจ
เกิดในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวองค์ภูมิพล
ศูนย์รวมดวงใจ รวมเราเป็นไทย เอาไว้ทุกคน
ชาตินี้มีบุญเหลือล้น เกิดมาเป็นประชาชน...อยู่ใต้บาทองค์มหาราชา

สิบสามตุลาน้ำตาหลั่งริน 
หมดทั้งแผ่นดิน คนไทยหัวใจสลาย
กัมลงกราบกราน ด้วยความผูกพันมากมาย
จากนี้จนตลอดไป จะอยู่ในใจ คนไทยทั้งชาติ