Happy Birthday

 

คำร้อง , ทำนอง , เรียบเรียง : ปลาว่ายทวนน้ำ
Vocal : ปลาว่ายทวนน้ำ

 

Recording Studio At : ห้องดนตรี วรรณยุกต์ จ.ศรีสะเกษ
Sound Engineer And Mix Down By : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ
Music VDO By : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

 

"Happy Birthday"

 

อยากให้เธอยิ้มและมีความสุข
ให้เธอสมหวังดังตั้งใจ
ให้มีคนรักและหวังดี ไม่มีโรคใดๆ
เงินทองก็มากมาย
การงานก็ก้าวไกล
ชีวิตได้พบเจอ...แต่สิ่งดีๆ

Happy Birthday To You
Happy Birthday To You
Happy Birthday .... To You