คำร้อง , ทำนอง , เรียบเรียง , ร้อง : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

Sound Engineer And Mix Down By : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

Recording Studio At : ห้องดนตรีวรรณยุกต์

VDO Footage : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

MV Editor : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

Font : 2006_iannnnnISO

 

"disappear"

 

...เสียงที่เคยได้ยินทุกวัน

ข้อความที่เธอเคยส่งมา

หายเงียบไปเสียตั้งหลายวัน

ทำเอาฉันกระวนกระวายใจ

 

เหงารู้ไหม มันเหงารู้ไหม

ไม่ได้ยินเสียงเธอพูดจา

คิดถึงนะ คิดถึงทุกเวลา

เฝ้ารอให้เธอส่งข่าวมา...อยู่ทุกวัน