คำร้อง , ทำนอง , เรียบเรียง , ร้อง : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

Sound Engineer And Mix Down By : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

Recording Studio At : ห้องดนตรีวรรณยุกต์

Photo : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

MV Editor : สุวิวัฒน์ หงษ์สมบัติ

Font : 2006_iannnnnISO

 

"You're in loneliness"

 

...ท่ามกลางผู้คน ฉันยืนเดียวดาย

บนโลกออนไลน์ คว้างและว่างเปล่า

ลมหนาววูบเดียว พัดใจเปลี่ยวเหงา

เปราะบางแตกร้าว ลอยไปแสนไกล...

 

(คิดถึงลายมือที่คุ้นเคย กลิ่นหอมของกระดาษและซองจดหมาย ความสุขของการรอคอย อบอุ่นแม้ยามห่างไกล)