Melody , Lyrics , Arrange , Vocal & Backing Vocal : ปลาว่ายทวนน้ำ

Midi Piano And String Pad : ปลาว่ายทวนน้ำ

Sound Engineer And Mix Down By : ปลาว่ายทวนน้ำ

Recording Studio At : ห้องดนตรีวรรณยุกต์

Graphic & MV Editor : ปลาว่ายทวนน้ำ

Thanks : Font iannnnnISO(2006) สวยๆ จากฝีมือ iannnn ครับ

 

"Parallel"

 

ใกล้กันแค่นี้ แค่มองก็เห็น

แต่ทำไมเหมือนเราสองคนไกลกันเหลือเกิน

เหมือนเราเป็นดั่งเส้นขนาน

ไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิม

แต่ต้องเจอกัน ทุกวันยิ่งทรมาน

 

* โชคชะตาแกล้งกันหรือไร

อยากอยู่ใกล้กลับต้องไกลกัน

แล้วพอวันที่เราใกล้กัน

กลับเป็นวันต้องเจ็บช้ำใจ

สร้างบุญมาด้วยกันแค่นี้

ไม่กี่ปีที่ได้รักกัน

ช่วงเวลาที่ดีสั้นๆ

แต่ยังวนเวียนซ้ำๆ ซ้ำเติมหัวใจ

 

ใกล้กันแค่นี้ แค่มองก็เห็น

แต่คงเป็นเพราะกรรมที่ทำให้เราต้องเจอ

ให้เราเป็นดั่งเส้นขนาน

ไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิม

แหล่ะต้องเจอกัน ทุกวันให้ทรมาน

 

(ซ้ำ *)

ภาพความทรงจำวันนั้นยังจำฝังใจ

เรื่องราวระหว่างเรานั้น...ยังจำฝังใจ